Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK
ul. Chorwacka 45
51-107 Wrocław
Godziny pracy biura Spółdzielni:
poniedziałek, wtorek, środa - 700 - 1500
czwartek - 700 - 1700
piątek - 700 - 1300
Usterki techniczne i awarie przyjmowane są w godz.:
poniedziałek, środa, piątek - 700 - 1500
wtorek, czwartek - 700 - 1700
pod nr tel. 71 798 – 50 - 53
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat 71 798 50 50
Dział techniczny 71 798 50 53
Księgowość    71 798 50 52
e-mail: sekretariat@smchemik.com.pl


Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych
ODPADY WIELKOGABARYTOWE dodany dnia 07 stycznia 2015, 08.00
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USUŁUGI W RAMACH POGOTOWIA ELEKTRYCZNEGO
Obowiązujące ceny ciepła dodany dnia 14 lutego 2014, 10.32
Obowiązujące ceny ciepła
OGŁOSZENIE dodany dnia 27 listopada 2013, 11.48
OGŁOSZENIE

Przetargi

   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik", 51-107 Wrocław, ul. Chorwacka 45, tel. (71) 798-50-50 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nw. prac remontowych:

1. Prace ogólnobudowlane,

2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych wraz

    z odtworzeniem opasek z puzzli,

3. Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi  nad   

    lokalami usługowymi w budynku ul. Jugosłowiańska 65c, d  o powierzchni   

    ok. 330m2,

4. Remont modernizacyjny 2-ch dźwigów osobowych w budynkach  

    jedenastokondygnacyjnych,

5. Wymiana obróbek blacharskich na dachach w budynkach  IV

    kondygnacyjnych,

6. Wykonanie chodników z puzzli.

Oferty należy składać w zamkniętych i oznaczonych kopertach w Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" ul. Chorwacka 45 do dnia 08.04.2015r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2015r.  o godz. 1000.

Oferta do pkt.1 powinna zawierać nakłady cenotwórcze.

Do zadań zawartych w pkt. od 2 do 6 oferty należy opracować w oparciu

 o specyfikacje dostępne każda w cenie 50zł /netto/.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów pisemnie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni

tel. (71) 798-50-51.

Informujemy, że nie przesyłamy specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.


Ta witryna używa plików cookie. Aby przeczytać więcej, czym są cookies, zajrzyj do naszej polityki cookies.

Zgadzam się z polityką cookies na tej stronie.